Karriera

Pozicionet vakante:

– Diplomë Arkitekture

– Njohuri të Avancuara në Autocad

– Aftësi të mira komunikimi

– I gatshëm të mësojë programet tona

– I aftë të krijojë raporte profesionale me klientët dhe bashkëpunëtorët

– Eksperienca në këtë fushë është e rekomanduar por jo e nevojshme

– I motivuar për të ndjekur klientin dhe për ti ofruar zgjedhjet më të mira

– Me iniciativë për të mësuar materialet tona

– Njohuritë në gjuhën Angleze, Italiane, Spanjolle ndihmojnë por nuk janë të nevojshme

– Aftësi të mira komunikimi

– I gatshëm të mësojë programet tona

– I aftë te krijojë raporte profesionale me klientët dhe bashkëpunëtorët

– Eksperienca në këtë fushë është e rekomanduar por jo e nevojshme

– Aftësi shitje të mira

– I motivuar për të ndjekur klientin dhe për ti ofruar zgjedhjet më të mira

– Me iniciativë për të mësuar materialet tona

– Aftësi të mira komunikimi

– I gatshëm të mësojë programet tona

– I aftë te krijojë raporte profesionale me klientët dhe bashkëpunëtorët

– Eksperienca në këtë fushë është e rekomanduar por jo e nevojshme

– Aftësi shitje të mira

– I motivuar për të ndjekur klientin dhe për ti ofruar zgjedhjet më të mira

– Me iniciativë për të mësuar materialet tona

– Përvojë me mjete pune dhe vegla mase

– Eksperiencë në fushën e mobiljeve

– Mund të kryejnë matje të sakta dhe të ndjekin udhëzime

– Janë kreativ

– Të aftë të krijojnë raporte profesionale me klientët dhe bashkëpunëtorët

Aftësi për të mbajtur pastër ambjentin tonë te rreth 1300m2.

Plotëso formën më posht dhe do t’ju kontaktojmë së shpejti