Fasada e Infosoft Office

  • Home
  • / /
  • Fasada e Infosoft Office
Previous Image
Next Image

info heading

info content


Data:March 2014
Vendodhja:Tiranë
Kategoria:Dyqane
Në këto foto shfaqet Fasada e ventiluar e Infosoft Office realizuar nga Porcelanosa. Fasadat e ventiluara sigurojnë kursimin e energjisë të ndërtesave prej rreth 20 ose 30 %. Gjithashtu, shtresat e ndryshme e përmirësojnë izolimin akustik, sidomos kur jetojmë në qytet ku ka një nivel të lartë të ndotjes akustike. Në rast se pllakat thyhen është shumë e lehtë të zevëndësohen.
.