The Rooms

Previous Image
Next Image

info heading

info content


therooms-hotel-footer

Data: March 2014
Vendodhja:Tirana
Klienti:The Rooms
Kategoria: Hotel
Porcelanosa nuk është vetëm një brand.
Është referimi i vërtetë në Shqipëri për realizime prestigjoze dhe krijime të ambjenteve funksionale. Për The Rooms, Hotel & Residence (Nobis) nga më ekskluzivet në Tiranë, kemi arreduar ambjentet dhe kemi përdorur materiale të reja, si në rastin e lavamanëve të realizuar nga Krion.