TAVOLINA DHE KARRIGE

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Tavolina dhe karrige

Mobilja ndihmëse Gamadecor është “Elementi i pestë” që i jep një kuptim të ri kuzhinës së Gamadecor. Stili, natyrshmëria, cilësia dhe komoditeti i design të karrigeve, stolave dhe tavolinave i japin kuptim asaj “diçkaje më shumë” që bën diferencën në design e një ambienti.

Në sajë të përdorimit të materialeve më të mira dhe të finiturave të një cilësie të lartë, me një vëmendje të veçantë ndaj detajeve, mobilja ndihmëse Gamadecor bëhet bashkë-protagonist i kuzhinës Gamadecor.